بیـــ ســــــنگر


بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

چهره آرام، زبان نرم، قدم ها محکم

قامتی راست، تنی معتدل، ابرویی خم

گفتم ابرو، نه! دو تا غوی سیاه عاشق 

که لب ساحل امنند ولی دور از هم

محمد حسین ملکیان(فراز)

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

ان شالله عازم کربلا هستیم  حلال کنید   یاعلی

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

telegram.me/darolvelayeh کانال  گردان فرهنگی سلمان/دارالولایه


 telegram.me/meysamkamyabi   میثمانه   نواهای زنده یاد میثم کامیابی فر

بی سنگر

مراسم تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید سردار  محسن مهاجرانی پنج شنبه 1394/12/20 ساعت 7:30 از ناحیه امام صادق به طرف گلستان شهدا اصفهان

بی سنگردریافت
بی سنگر

بی سنگر