بیـــ ســــــنگر

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده استبی سنگر

جهت دریافت اشاره نمایید
حجم: 3.05 مگابایت
توضیحات: صابر خراسانی/پهلوی تو

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

هنوز حال و هوایی که داشتم دارم
هنوز طبع گدایی که داشتم دارم
 
برای گمشدگان یک چراغ روشن کن
نیاز به راهنمایی که داشتم دارم
 
بساط شاه و گدا در کنار هم پهن است
کنار جایِ تو جایی که داشتم دارم
 
همان گدای قدیمی که داشتی داری
همان امام رضایی که داشتم دارم

حرم نگو،عتبات است،تو حسین منی
هنوز کرب و بلایی که داشتم دارم
 

       علی اکبر لطیفیان  

بی سنگر