بیـــ ســــــنگر

۱۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است


جهت دریافت اشاره نمایید
حجم: 1.8 مگابایت
توضیحات: 1شب شعر ولایی با شعر خوانی حسین طاهری


جهت دریافت اشاره نمایید
حجم: 2.46 مگابایت
توضیحات: 2شب شعر ولایی با شعر خوانی حسین طاهری

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

جهت دریافت اشاره نمایید
حجم: 3.39 مگابایت
توضیحات: شعر خوانی پیمان طالبی در شب شعر ولایی جوان 21 خرداد ماه


جهت دریافت اشاره نمایید
حجم: 2.95 مگابایت
توضیحات: غلامرضا فاتحی در شب شعر ولایی جوان 21 خرداد ماه

بی سنگر
چه کسی می داند 

شاید آن شادترین لحظه ی ما در راه است
بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر

بی سنگر